Kan försäkringen vara i kraft utan arbetsförhållanden?

En ArPL-försäkring kan vara i kraft s.k. vilande, om företaget inte har anställda. Då behöver inga försäkringsavgifter heller betalas. Om företaget inte planerar att anställa någon i framtiden heller, borde försäkringen dock avslutas.

Om försäkringen lämnas som vilande pga att ingen löneutbetalning sker, bör arbetsgivaren trots det sköta om att meddela med en sk. separat anmälan till inkomstregistret att ingen lön har betalts. Läs närmare på inkomstregistret.fi.

 

 

Läs alla frågor om:
Smidig kundservice sparar dig tid och pengar. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice – från din namngivna kontaktperson. Välkommen som kund hos oss!