Kan försäkringen vara i kraft utan arbetsförhållanden?

En ArPL-försäkring kan vara i kraft s.k. vilande, om företaget inte har anställda. Då behöver inga försäkringsavgifter heller betalas. Om företaget inte planerar att anställa någon i framtiden heller, borde försäkringen dock avslutas.

Läs alla frågor om:
Smidig kundservice sparar dig tid och pengar. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice – från din namngivna kontaktperson. Välkommen som kund hos oss!