När kan jag vara en tillfällig arbetsgivare och när måste jag ingå ett ArPL-försäkringsavtal?

Tillfälliga arbetsgivare har anställda endast tidvis, och den utbetalda lönesumman understiger gränsvärdet. En avtalsarbetsgivare betalar regelbundet ut lön och har kontinuerligt minst en anställd. Arbetsgivaren kan inte samtidigt vara både avtalsarbetsgivare och tillfällig arbetsgivare. 

Läs alla frågor om:
Smidig kundservice sparar dig tid och pengar. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice – från din namngivna kontaktperson. Välkommen som kund hos oss!