Vad är skillnaden mellan den frivilliga och den lagstadgade pensionsförsäkringen?

Arbetspensionen beräknas utgående från arbetsinkomsterna i åldern 17–67 år.

Den intjänade pensionen har ingen övre gräns varken i procent eller eurobelopp. Arbetspensionen bevarar sitt värde eftersom inkomsterna som ligger som grund för pensionen och pensionerna som betalas ut är bundna till index som följer fluktueringarna i löne- och prisnivån. Pensionen som tjänats in genom det lagstadgade pensionssystemet kan lyftas genast i t.ex. invalid- eller familjepensionssituationer. I företagarens fall beaktas dessutom den arbetsinkomst som meddelats till den lagstadgade pensionsförsäkringen när t.ex. sjukdagpenning och arbetslöshetsdagpenning beräknas.

Pensionsskyddet kan kompletteras med frivilligt tilläggsskydd, som ordnas av arbetsgivaren eller arbetstagaren själv. En fastslagen summa betalas in på den frivilliga pensionsförsäkringen varje månad för en bestämd tid. I samband med pensioneringen får arbetstagaren lyfta den inbesparade pensionen under en bestämd tidsperiod (t.ex. 2–5 år).

Det frivilliga pensionsskyddet baserar sig inte på inkomsterna och den är inte bunden till index som följer löne- och prisnivån. Det frivilliga pensionsskyddet beaktas inte när invalid- eller familjepension eller arbetslöshets- eller sjukdagpenning beräknas.

Läs alla frågor om:
Smidig kundservice sparar dig tid och pengar. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice – från din namngivna kontaktperson. Välkommen som kund hos oss!