Vad betyder ArPL-försäkringens personkrets?

ArPL-försäkringen gäller alla personer som är anställda av försäkringstagaren och som arbetsgivaren är skyldig att ordna ett ArPL-försäkringsskydd för. Arbetsgivaren kan dock också dela upp arbetstagarna i flera grupper (dvs. personkretsar) och teckna en skild ArPL-försäkring för varje grupp. Om en arbetsgivare har flera parallella försäkringar, ska dessa personkretsar tillsammans täcka arbetsgivarens alla anställda.

Läs alla frågor om:
Smidig kundservice sparar dig tid och pengar. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice – från din namngivna kontaktperson. Välkommen som kund hos oss!