Vad betyder KoPL, KAPL och APL?

KoPL, KAPL och APL är gamla pensionslagar som år 2007 slogs samman och bildade ArPL-pensionslagen.

Fr.o.m. 1.1.2007 försäkras alla anställda inom den privata sektorn förutom sjömän enligt ArPL-lagen. Läs mer om försäkrande enligt ArPL.

Fram till 31.12.2016 försäkrades arbetstagare inom bygg-, lantbruks-, skogs- och hamnbranschen enligt KAPL. Till KoPL hörde däremot konstnärer och journalister samt vissa andra, i lagen nämnda yrkesgrupper. Fr.o.m. år 1998 gällde KoPL även sådana korttidsanställda som inte omfattades av KAPL.

Läs alla frågor om:
Smidig kundservice sparar dig tid och pengar. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice – från din namngivna kontaktperson. Välkommen som kund hos oss!