Vem försäkras enligt ArPL?

Enligt ArPL försäkras alla 17–67-åriga personer i anställningsförhållande vars månadslön uppgår till gränsvärdet. ArPL omfattar alla anställda inom den privata sektorn förutom sjömän. Även arbete som utförs av 17–67-åriga personer vid sidan om pension ska försäkras.

Läs alla frågor om:
Smidig kundservice sparar dig tid och pengar. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice – från din namngivna kontaktperson. Välkommen som kund hos oss!