Vem försäkras enligt ArPL?

Enligt ArPL försäkras alla personer i anställningsförhållande som fyllt 17 år och vars månadslön uppgår till gränsvärdet. ArPL omfattar alla anställda inom den privata sektorn förutom sjömän. Även arbete som utförs vid sidan av pension ska försäkras.

Den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten beror på den anställdas födelseår:

  • är hen född 1957 eller tidigare, försäkras hen tills hen fyller 68 år
  • är hen född 1958–1961, försäkras hen tills hen fyller 69 år
  • är hen född 1962 eller senare, försäkras  hen tills hen fyller 70 år.
Läs alla frågor om:
Smidig kundservice sparar dig tid och pengar. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice – från din namngivna kontaktperson. Välkommen som kund hos oss!