Vilka av arbetstagarens inkomster ska försäkras enligt ArPL?

Försäkringsskyldigheten börjar månaden efter att arbetstagaren fyllt 17 år. Som lön meddelas den lön som betalats sedan början av månaden då försäkringsskyldigheten började, oberoende när lönen förtjänats. I regel betalar man ArPL-avgifter och tjänar in pension på alla förskottsinnehållningspliktiga inkomster. Inkomsterna försäkras om de överskrider minimigränsen. Inkomsterna kan bestå av flera arbetsförhållanden hos samma arbetsgivare under samma månad. Inkomster som underskrider minimigränsen kan arbetsgivaren försäkra frivilligt. 

Läs alla frågor om:
Smidig kundservice sparar dig tid och pengar. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice – från din namngivna kontaktperson. Välkommen som kund hos oss!