Vad är det för skillnad om man anmäler ett totalbelopp till inkomstregistret eller mera specificerade löneuppgifter?

Då du anmäler endast totalbeloppet av penninglönerna anger du en klumpsumma på din anmälan. När du anmäler också kompletterande uppgifter, anges lönen mera specifikt enligt inkomstslag (som till exempel övertidsersättning)..

Vi rekommenderar att du använder det specificerade anmälningssättet och använder särskilda, kompletterade inkomstslag för penninglönen. Då finns alla nödvändiga uppgifter i inkomstregistret. Då behöver du inte som arbetsgivare skriva ut extra intyg åt arbetstagaren för till exempel FPA.