Coronaviruset: Svar på vanliga frågor

Yrittäjät.jpg

Till företagare och företag:

Kan jag få mera betalningstid för mina försäkringsfakturor?

Veritas kan bevilja extra betalningstid åt sina kunder för att betala pensionsavgifter för anställda (ArPL) och för företagaren själv (FöPL).

ArPL-betalningar: 

  • på begäran kan man få mera betalningstid för ArPL-försäkringsfakturor, fram till slutet av den femte månaden efter lönebetalningsmånaden 
  • om fakturan utgår exempelvis 31.5.2020 kan man ansöka om betalningstid för fakturan till 30.9.2020 
  • uppskjutningen gäller fakturor som baserar sig på löner som betalas i februari-maj 
  • i betalningen ingår bara den nuvarande två procents försäkringsavgiftsräntan 
  • dröjsmålsränta uppbärs inte  

FöPL-betalningar: 

  • på begäran kan man kan få tre månaders extra betalningstid för FöPL-försäkringsfakturor 
  • om fakturan utgår till exempel 20.3. kan man ansöka om betalningstid för fakturan fram till 20.6.2020 
  • uppskjutningen gäller betalningsrater som går ut 20.3.-30.6. 
  • i betalningen ingår bara den nuvarande två procents försäkringsavgiftsräntan 
  • dröjsmålsränta uppbärs inte  

Förutom dessa metoder skjuter vi upp skickandet av betalningspåminnelser eller att påbörja indrivningsåtgärder, vad gäller betalningssvårigheter som orsakats av coronakrisen.

Du kan enkelt kontrollera läget för dina försäkringsfakturor i webbtjänsten Vernet. Du kan sända meddelande eller komma överens om betalningsärenden i Vernet eller per telefon med din egen kontaktperson.

Om situationen kräver lönar det sig att ta kontakt med sin egna kontaktpersonen hos Veritas. Inga utomstående fakturerings- eller indrivningsaktörer finns då med, utan man kan tala om sin situation i förtroende tillsammans med en anställd vid Veritas.

Vad händer om jag blir sjuk eller hamnar i karantän?

Företagarens pensionsförsäkring eller FöPL ger bastrygghet om du insjuknar eller av läkare ordineras karantän p.g.a. coronaviruset. Sjukdagpenningens storlek beror på den arbetsinkomst du angivit i din pensionsförsäkring, dvs. FöPL-årsinkomsten.

Om du tvingas i karantän p.g.a coronaviruset kan Fpa betala dagpenning för smittsam sjukdom under din frånvaro. Också dagpenningen definieras på basis av FöPL-arbetsinkomsten.

Fungerar Veritas kundtjänst normalt?

Kundtjänsten fungerar normalt, men under coronaepidemin träffar vi inte våra kunder ansikte mot ansikte. Du når vår kundtjänst vardagar kl. 8-16 per telefon eller e-post. I vår webbtjänst Vernet kan du sköta dagliga försäkringsärenden när som helst.

För hyresgäster:

Finns flexibilitet vad gäller hyresbetalning?

Veritas kan erbjuda möjligheter till flexibilitet för hyresgäster som får ekonomiska problem på grund av coronavirusepidemin.
På grund av det exceptionella läget har Veritas beslutit att man inte uppbär hyror av de restaurang- och caféföretagare som verkar som hyresgäster i Veritas fastigheter under perioden april-maj. Köpcentret Hansa, där Veritas är största ägare, har fattat samma beslut. Läs Hansas nyhet (på finska)

Kontakta oss ifall det börjar verka utmanande att betala hyror. Vi betjänar normalt i fastighetsfrågor vardagar kl. 8-16. Du kan ringa oss på numret 010 5501 905 eller skicka e-post till adressen: kiinteistoosasto@veritas.fi.

Till dig som deltar i yrkesinriktad rehabilitering:

Hur inverkar coronavirussituationen på utbetalningen av rehabiliteringsförmåner?

Om dina studier eller din arbetsprövning fortsätter på det sätt som man tidigare kommit överens om, behöver du inte göra någonting. Förmånerna utbetalas normalt.

Om studierna eller arbetsprövningen avbryts på grund av koronasituationen, kontakta oss. Utbetalningen av rehabiliteringspenning och rehabiliteringstillägg fortsätter i vilket fall som helst normalt till och med slutet av april om förmånen är beviljad så långt.

Du når oss per telefon vardagar kl. 8–16 på numret 010 195 634 och per e-post på adressen rehabilitering@veritas.fi.

Tilläggsuppgifter (på finska):
Työkyvyttömyyseläkkeiden ja kuntoutusetuuksien maksaminen koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa (20.3.2020)

Hur inverkar coronavirussituationen på ansökan om fortsatt rehabiliteringsstöd?

För att ansöka om fortsatt rehabiliteringsstöd ska man fortsättningsvis lämna in ett läkarutlåtande före det beviljade rehabiliteringsstödet upphör. Om undantagstillståndet leder till att du inte får ett nytt läkarintyg (till exempel på grund av att mottagningstider ställs in eller flyttas fram), kontakta oss i god tid före det beviljade rehabiliteringsstödet upphör för att få tilläggsinstruktioner.

Du når oss per telefon vardagar kl. 8–16 på numret 010 195 624 och per e-post på adressen pensionsansokningar@veritas.fi.

Tilläggsuppgifter (på finska):
Työkyvyttömyyseläkkeiden ja kuntoutusetuuksien maksaminen koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa (20.3.2020)

För pensionsmottagare:

Kan jag lita på att jag får min pension?

Veritas beviljar och betalar ut arbetspensionerna normalt, oberoende av coronaepidemin. 

Se även:

Sidan har kompletterats 24.3.2020 med information för hyresgäster. Sidan uppdateras när vi får ny information.