Coronaviruset: Svar på vanliga frågor

Yrittäjät.jpg

Till företagare och företag:

Kan jag få mera betalningstid för mina försäkringsfakturor?

Veritas kan bevilja extra betalningstid åt sina kunder för att betala pensionsavgifter för anställda (ArPL) och för företagaren själv (FöPL).

ArPL-betalningar: 

  • på begäran kan man få mera betalningstid för ArPL-försäkringsfakturor, fram till slutet av den femte månaden efter lönebetalningsmånaden 
  • om fakturan utgår exempelvis 31.5.2020 kan man ansöka om betalningstid för fakturan till 30.9.2020 
  • uppskjutningen gäller fakturor som baserar sig på löner som betalas i februari-maj 
  • i betalningen ingår bara den nuvarande två procents försäkringsavgiftsräntan 
  • dröjsmålsränta uppbärs inte  

FöPL-betalningar: 

  • på begäran kan man kan få tre månaders extra betalningstid för FöPL-försäkringsfakturor 
  • uppskjutningen gäller betalningsrater som går ut 20.3.-30.6. 
  • i betalningen ingår bara den nuvarande två procents försäkringsavgiftsräntan 
  • dröjsmålsränta uppbärs inte  

Förutom dessa metoder skjuter vi upp skickandet av betalningspåminnelser eller att påbörja indrivningsåtgärder, vad gäller betalningssvårigheter som orsakats av coronakrisen.

Du kan enkelt kontrollera läget för dina försäkringsfakturor i webbtjänsten Vernet. Du kan sända meddelande eller komma överens om betalningsärenden i Vernet eller per telefon med din egen kontaktperson.

Om situationen kräver lönar det sig att ta kontakt med sin egna kontaktpersonen hos Veritas. Inga utomstående fakturerings- eller indrivningsaktörer finns då med, utan man kan tala om sin situation i förtroende tillsammans med en anställd vid Veritas.
 

Vad gör jag om jag utnyttjade extra betalningstid, men inte heller nu kan betala räkningen?

Vår betjäning är snabb och flexibel. För att hjälpa kunder som på grund av corona har betalningssvårigheter tillämpar vi fortfarande flexibilitet och förhandlar om betalningsplaner också efter den så kallade "corona-flextiden".

Ta kontakt med din egen försäkringsrådgivare ifall pensionsförsäkringsbetalningarna väcker huvudbry. Om man reagerar i tid är det lättare att hitta fungerande lösningar för att lösa betalningssvårigheter.

Vi kartlägger också nu fall för fall de kunder som hade betalningssvårigheter före corona-krisen och befann sig i påminnelse- eller utdrivningsfasen.

Vad händer om jag blir sjuk eller hamnar i karantän?

Företagarens pensionsförsäkring eller FöPL ger bastrygghet om du insjuknar eller av läkare ordineras karantän p.g.a. coronaviruset. Sjukdagpenningens storlek beror på den arbetsinkomst du angivit i din pensionsförsäkring, dvs. FöPL-årsinkomsten.

Om du tvingas i karantän p.g.a coronaviruset kan Fpa betala dagpenning för smittsam sjukdom under din frånvaro. Också dagpenningen definieras på basis av FöPL-arbetsinkomsten.

Fungerar Veritas kundtjänst normalt?

Kundtjänsten fungerar normalt, men under coronaepidemin träffar vi inte våra kunder ansikte mot ansikte. Du når vår kundtjänst vardagar kl. 8-16 per telefon eller e-post. I vår webbtjänst Vernet kan du sköta dagliga försäkringsärenden när som helst.

För hyresgäster:

Finns flexibilitet vad gäller hyresbetalning?

Veritas kan erbjuda möjligheter till flexibilitet för hyresgäster som får ekonomiska problem på grund av coronavirusepidemin.
På grund av det exceptionella läget har Veritas beslutit att man inte uppbär hyror av de restaurang- och caféföretagare som verkar som hyresgäster i Veritas fastigheter under perioden april-maj. Köpcentret Hansa, där Veritas är största ägare, har fattat samma beslut. Läs Hansas nyhet (på finska)

Kontakta oss ifall det börjar verka utmanande att betala hyror. Vi betjänar normalt i fastighetsfrågor vardagar kl. 8-16. Du kan ringa oss på numret 010 5501 905 eller skicka e-post till adressen: kiinteistoosasto@veritas.fi.

Till dig som deltar i yrkesinriktad rehabilitering:

Hur inverkar coronavirussituationen på mina studier?

Om du trots coronan kan avlägga dina studier såsom planerat under vårterminen 2020, fortsätter utbetalningen av din förmån normalt. Förmånen utbetalas utan avbrott också under sommaren.

Om du kommer att avlägga färre studieprestationer än vad som var planerat eller om du för tillfället inte alls kan bedriva studier, kontakta oss per telefon eller e-post.

Du når oss per telefon vardagar kl. 8–16 på numret 010 195 634 och per e-post på adressen rehabilitering@veritas.fi.

Tilläggsuppgifter (på finska): nyhet (uppdaterad 20.4.2020) och tillämpningsanvisning på webbplatsen Arbetspensionslagstiftningen

Hur inverkar coronavirussituationen på ansökan om fortsatt rehabiliteringsstöd?

För att ansöka om fortsatt rehabiliteringsstöd ska man fortsättningsvis lämna in ett läkarutlåtande före det beviljade rehabiliteringsstödet upphör. Om undantagstillståndet leder till att du inte får ett nytt läkarintyg (till exempel på grund av att mottagningstider ställs in eller flyttas fram), kontakta oss i god tid före det beviljade rehabiliteringsstödet upphör för att få tilläggsinstruktioner.

Du når oss per telefon vardagar kl. 8–16 på numret 010 195 624 och per e-post på adressen pensionsansokningar@veritas.fi.

Tilläggsuppgifter (på finska): nyhet (uppdaterad 20.4.2020) och tillämpningsanvisning på webbplatsen Arbetspensionslagstiftningen

För pensionsmottagare:

Kan jag lita på att jag får min pension?

Veritas beviljar och betalar ut arbetspensionerna normalt, oberoende av coronaepidemin. 

Se även:

Sidan har kompletterats 24.3.2020 med information för hyresgäster. Sidan uppdateras när vi får ny information.