Arbetshälsa och rehabilitering

Företagarens vardag är ofta jäktig och också stressande. Förnuftig tidsanvändning, livskontroll och uppdaterade kunskaper och färdigheter främjar arbetshälsan och garanterar att dina krafter och motivation inte sinar.

Du som företagare fattar besluten om din livskontroll. Som din pensionsförsäkringspartner stöder vi dig i arbetshälsofrågor.

Vi erbjuder dig kostnadsfria verktyg för bättre arbetshälsa. Verktygen hjälper dig att planmässigt börja utveckla din egen arbetshälsa.

Om arbetshälsoåtgärderna inte räcker till för att orka på jobbet och upprätthålla arbetsförmågan, kan yrkesinriktad rehabilitering komma i fråga.