Upprätthåll din arbetshälsa

Som företagare ansvarar du själv för ditt välbefinnande i arbetet och för att se till att arbetet inte blir för mycket. Ofta är ändå vardagen så hektisk att det inte riktigt verkar finnas tid för ens egen arbetshälsa.

Vi har genomfört så kallade livsstilsanalyser hos företagare tillsammans med vår samarbetspartner Härmän Kuntokeskus.Resultaten visar att att sänka stressnivån och minska risken för sjukdom kan bero på mycket små saker.

Ofta räcker det med att man håller pauser under arbetsdagens lopp eller helt enkelt håller en ordentlig lunchpaus. 

Verktyg för bättre arbetshälsa hjälper dig på vägen till en energisgt vardag

Du kan sköta din arbetshälsa med hjälp av våra verktyg för bättre arbetshälsa.

Verktygen ger dig råd och anvisningar för hur man leder sig själv, vårdar sin hälsa, skapar en trygg arbetsmiljö och håller sin yrkeskompetens à jour. Vid behov kan din namngivna Veritas-kontaktperson hjälpa dig också i arbetshälsoärenden.

Du når verktygen via vår VerNet-webbtjänst. Du kan ladda ner broschyrer, guider, blanketter och övrigt material.