Yrkesinriktad rehabilitering

Om företagaren riskerar att förlora sin arbetsförmåga, kan det finnas möjlighet till yrkesinriktad rehabilitering.

Du kan läsa mer om den yrkesinriktade rehabiliteringen under Privatpersoner.