Anställning av en arbetstagare

När företaget grundats och verksamheten etablerats är följande stora steg vanligen att anställa medarbetare.

Som arbetsgivare har du många olika förpliktelser gentemot dina anställda. Det dagliga arbetet underlättas om du till exempel lägger ut löneräkningen på revisionsbyrån.

ArPL-försäkring för de anställda

Du ska ordna pensionsskyddet för dina anställda genom att teckna en ArPL-arbetspensionsförsäkring.

Vi är företagarens och småarbetsgivarens pålitliga samarbetspartner i arbetspensionsfrågor. Vi utser åt dig en namngiven ArPL-expert som sköter alla dina ArPL-försäkringsärenden.

Teckna företagets ArPL-försäkring hos Veritas!

Andra obligatoriska avgifter

Utöver ArPL-försäkringen betalar du som företagare också andra obligatorska avgifter såsom arbetsgivarens socialskyddsavgift, arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringsavgift och grupplivförsäkringsavgift.

Dessutom ska du teckna en arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring för de anställda.

Arbetsgivares socialskyddsavgift

Om de anställda är försäkrade i Finland enligt sjukförsäkringslagen betalar du en socialskyddsavgift för dem. Arbetsgivarens socialskyddsavgift redovisas till Skatteförvaltningen tillsammans med den anställdes förskottsinnehållning.

Mer information om socialskyddsavgiften finns på FPA:s webbplats eller på adressen www.skatt.fi.

Arbetstagares olycksfallsförsäkring

Som arbetsgivare är du skyldig att försäkra dina anställda mot olycksfall.

Läs mer om den lagstadgade arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen på Folksams eller Pohjantähtis webbplats.

Arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringsavgift

En arbetsgivare som är skyldig att teckna en lagstadgad arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring för sina anställda måste också betala arbetslöshetsförsäkringsavgifter. Avgifterna fastställs på basis av de löner som betalats till de anställda.

Mer information om arbetslöshetsförsäkringsavgifter finns på Arbetslöshetsförsäkringsfondens webbplats.

Arbetstagares grupplivförsäkring

Arbetstagares grupplivförsäkring grundar sig på arbetsmarknadsorganisationernas inbördes avtal och försäkrade är, med några få undantag, alla anställda som försäkras i enlighet med arbetspensionslagarna.

Läs mer om grupplivförsäkringen på Arbetstagarnas grupplivförsäkringspools webbplats.

 

  

Fast FöPL kostar lika mycket är det inte sak samma var du skaffar den. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice. Välkommen som kund hos oss!
Smidig kundservice sparar dig tid och pengar. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice – från din namngivna kontaktperson. Välkommen som kund hos oss!