Beskattning

Samtidigt som man gör en etableringsanmälan kan man anmäla företaget till skatteförvaltningens förskottsuppbördsregister och registret över mervärdesskattskyldiga.

När företaget är infört i förskottsuppbördsregistret kan du fakturera i företagets namn.

Skatterna betalas per månad i förskott, och för en ny företagare baserar sig förskottsskattesumman på företagarens egen uppskattning av den beskattningsbara inkomsten.

Skatten varierar enligt företagsform. Detaljerad information om beskattningspraxisen för olika företagsformer och anmälningarna till skattemyndigheten finns på Skatteförvaltningens webbplats.

Hushållsavdrag

Din kund kan få hushållsavdrag endast om ditt företag är infört i förskottsuppbördsregistret.

Mervärdesskatt

Mervärdesskatt betalas för nästan alla produkter och tjänster.Skattskyldiga är företagarna som säljer produkterna eller tjänsterna.

Skatten betalas i regel månatligen och avdrag får göras för den mervärdesskatt som ingått i företagsverksamhetens köp.

Om företagsverksamheten är obetydlig och den årliga omsättningen är under 8 500 euro behöver företaget inte anmälas till registret över mervärdesskattskyldiga.

Läs mer om mervärdesbeskattningen på Skatteförvaltningens webbplats

Fast FöPL kostar lika mycket är det inte sak samma var du skaffar den. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice. Välkommen som kund hos oss!