Ekonomiförvaltning

Alla företag är bokföringsskyldiga.

Företagets ledning ansvarar för att bokföring ordnas; antingen sköter företaget den själv eller så köps bokföringsservicen in av en revisionsbyrå.

För dig kan det vara förnuftigast att lägga ut bokföringen på en revisionsbyrå. Då kan du fokusera din energi på företagandet och företagsutvecklingen.