Finansiering

Att grunda ett företag kräver nästan alltid pengar.

Beroende på affärsidén kan summorna variera i hög grad; konsultering som bygger på företagarens egen kompetens kräver naturligtvis ett mindre startkapital än till exempel en klädbutik eller en produktionsanläggning.

När du söker företagsfinansiering ska du komma ihåg att pengarna alltid har ett pris. I början av affärsverksamheten lönar det sig att vara försiktig med finansiering genom lån.

Självfinansiering

Du kan satsa av dina egna besparingar eller din egendom, såsom verktyg och maskiner, för att komma i gång med verksamheten. Det kallas självfinansiering.

I början lönar det sig att kritiskt bedöma risken för att man förlorar sin investering; affärsverksamheten kanske inte utvecklas enligt förväntningarna.

Finnvera

Finnvera beviljar lån till företag med goda lönsamhetsutsikter som inte nödvändigtvis har de säkerheter eller den självfinansiering som krävs för banklån. Bankerna och Finnvera beviljar också lån tillsammans.

Närmare uppgifter om Finnveras finansieringsmodeller finns på Finnveras webbplats.

Också Veritas beviljar lån

När företagsverksamheten etablerats kan också vi i egenskap av din arbetspensionsförsäkrare finansiera ditt företag.

Mer information om våra finansieringsalternativ får du genom att kontakta våra finansieringstjänster, tfn 010 55 010 (växel).

Övriga finansieringsmodeller

Företaget kan även skaffa finansiering via andra kanaler, men dessa blir ofta aktuella först i ett senare skede, när företaget vuxit till sig.

Sådana finansieringsformer är intern finansiering, betalningstid som beviljas av varuleverantörer eller underleverantörer, kreditkonton, kreditkort, kapitalplacerare, leasingfinansiering, avbetalning osv.

Våra samarbetspartner Aktia Bank och POP Banker har mer information om olika finansieringsmodeller på sina webbplatser.

Startbidrag

Startbidrag, en stödform för nya företagare, beviljas av arbets- och näringsbyrån efter prövning.

Med startbidraget tryggas företagarens utkomst för högst 18 månader – men vanligen bara så länge det tar att starta upp och etablera affärsverksamheten på heltid.

Mer information om villkoren för startbidrag och grunderna för beviljandet får du hos arbets- och näringsbyrån på din ort. 

Fast FöPL kostar lika mycket är det inte sak samma var du skaffar den. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice. Välkommen som kund hos oss!