Registrering av företaget

När ett företag grundas ska det registreras. Lättast fyller du i de blanketter som behövs för grundandet och registreringen av företaget via webbtjänsten perustayritys.fi. Vi har varit med och utvecklat tjänsten.

Registreringsanmälan kan också lämnas till Företags- och organisationsdatasystemet FODS. Man anmäler sig med en och samma blankett till både handelsregistret och skattemyndighetens register.

Välj ett personligt namn som beskriver företaget

Företagets namn ska vara tillräckligt unikt så att det inte kan förväxlas med andra aktörer i samma bransch. Tips för namngivning finns på Patent- och registerstyrelsens webbplats.

Du kan bläddra i en lista över företagsnamn som redan är i användning i t.ex. Företags- och organisationsdatasystemet FODS eller Patent- och registerstyrelsens varumärkesdatabas.

Bifirma

Om företaget ska verka inom flera olika branscher är det bra att registrera särskilda bifirmor för de olika branscherna. Mer information om bifirmor finns på Patent- och registerstyrelsens webbplats.

Bransch

När man grundar ett företag ska man fastställa företagets bransch. Branscher ska fastställas också för bifirmor.

När du fastställer branschen lönar det sig att granska den planerade verksamheten ur ett brett perspektiv. Branschen ska inkludera alla de områden inom vilka företaget verkar eller kommer att verka i framtiden.

Vissa branscher kräver tillstånd eller en anmälan till myndigheterna innan verksamheten kan inledas. Mer information om vilka branscher som behöver tillstånd och om anmälningar finns på Företagsfinlands webbplats.

Reservera också domännamn!

Det lönar sig också att reservera domännamn för företaget. Mer information om domännamn finns på Kommunikationsverkets webbplats

Fast FöPL kostar lika mycket är det inte sak samma var du skaffar den. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice. Välkommen som kund hos oss!