Blanketter och broschyrer för företagaren

Med pdf-blanketterna följer ett svarskuvert som du kan använda för att skicka blanketten portofritt till oss (inom Finland).

Vik sidan med svarskuvertet, lägg blanketten inuti och häfta eller tejpa ihop. Om det finns många bilagor kan du också klistra svarskuvertet på ett vanligt kuvert. 

Om du behöver hjälp med att fylla i blanketterna, kontakta vår kundservice, tfn 010 55 010 (växel).

Kom ihåg att du också kan uppdatera dina uppgifter via vår VerNet-webbtjänst. Läs mer och ta i bruk VerNet-tjänsten.

Blanketter

Blankett för att överflytta FöPL-försäkringen till Veritas
FöPL-överflyttningsansökan (elektronisk)

Blankett för att teckna en ny FöPL-försäkring
FöPL-pensionsförsäkringsansökan (elektronisk)

Blankett för att meddela om ändringar som påverkar FöPL-försäkringen
Ändring av FöPL-försäkring (pdf)
Ändringar kan också meddelas via vår VerNet-webbtjänst. Bekanta dig med VerNet-tjänsten.

Avtal för ibruktagning av VerNet-webbtjänsten
Användaravtal för VerNet-webbtjänst (elektroniskt)
Användaravtal för VerNet-webbtjänst (pdf)

Broschyrer

Företagarens FöPL-försäkring (pdf)

 

Fast FöPL kostar lika mycket är det inte sak samma var du skaffar den. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice. Välkommen som kund hos oss!