Arbete utomlands

När du åker utomlands för att arbeta överförs du i allmänhet till mottagarlandets socialförsäkring. Du försäkras då enligt sysselsättningslandets bestämmelser och pension intjänas enligt detta lands lagar.

Bestämmelserna om försäkring i det land där du arbetar följs oberoende av vilket lands medborgare du är, vilken din hemort är och till vilken land du betalar skatt.

Om du tillfälligt arbetar i ett EU- eller EES-land eller i ett land med vilket Finland har en överenskommelse om social trygghet kan du under vissa förutsättningar stanna kvar inom det finländska systemet för social trygghet och fortsätta betala FöPL-avgifter till Finland.

För detta ändamål behöver du ett intyg från Pensionsskyddscentralen.