Arbete utomlands

När du åker utomlands för att arbeta överförs du i allmänhet till mottagarlandets socialförsäkring. Du försäkras då enligt sysselsättningslandets bestämmelser och pension intjänas enligt detta lands lagar.

Bestämmelserna om försäkring i det land där du arbetar följs oberoende av vilket lands medborgare du är, vilken din hemort är och till vilken land du betalar skatt.

Om du tillfälligt arbetar i ett EU- eller EES-land eller i ett land med vilket Finland har en överenskommelse om social trygghet kan du under vissa förutsättningar stanna kvar inom det finländska systemet för social trygghet och fortsätta betala FöPL-avgifter till Finland.

För detta ändamål behöver du ett intyg från Pensionsskyddscentralen.

Fast FöPL kostar lika mycket är det inte sak samma var du skaffar den. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice. Välkommen som kund hos oss!