Arbete i EU- eller EES-länder

När du flyttar utomlands för att arbeta betalar du i allmänhet dina socialförsäkringsavgifter till det land där arbetet utförs. Avgifterna och förmånerna fastställs enligt de bestämmelser som gäller i detta land.

Om du åker för högst två år till ett annat EU- eller EES-land eller till Schweiz kan du emellertid under vissa förutsättningar stanna kvar inom det finländska socialsystemet och hålla din FöPL-försäkring i kraft också medan du arbetar utomlands.

I regel krävs att

  • du har haft en FöPL-försäkring i minst fyra månader innan du åker utomlands
  • den verksamhet som du bedriver utomlands är av samma slag som din verksamhet i Finland och du håller kvar dina verksamhetsförutsättningar i Finland för att kunna fortsätta med verksamheten efter hemkomsten.

Innan du åker utomlands lönar det sig att kontakta Pensionsskyddscentralen och be dem skicka dig ett intyg för så kallade utsända företagare (A1 eller E101). I intyget står att du betalar dina socialförsäkringsavgifter till Finland och därför inte behöver betala sådana i det land där du arbetar.

Om dina familjemedlemmar följer med dig utomlands är det bäst att de kontaktar FPA för att få ett motsvarande intyg.

Om du är utsänd företagare fastställs dina FöPL-avgifter enligt omfattningen av den verksamhet som du bedriver utomlands och enligt din egen arbetsinsats precis som när du arbetar i Finland.

Dispens för arbete som pågår kortare tid än fem år

Om du arbetar som företagare i ett annat EU-land längre tid än två år men kortare tid än fem år kan du ansöka om dispens för att stanna kvar i det finländska socialsystemet. Samtycke från myndigheterna i det land där du arbetar behövs för att dispens ska beviljas.

Du kan ansöka om dispens hos Pensionsskyddscentralen på samma blankett som används för ansökan om intyg för utsända företagare.

Fast FöPL kostar lika mycket är det inte sak samma var du skaffar den. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice. Välkommen som kund hos oss!