Arbete utanför EU

Om du åker för att arbeta utanför EU omfattas du i allmänhet av sysselsättningslandets socialförsäkring.

Med vissa länder har Finland dock bilaterala överenskommelser som kan innehålla bestämmelser om att företagarna stannar kvar inom Finlands sociala system.

Finland har avtal om social trygghet med Australien, Chile, Indien, Israel, Kanada, Kina, Korea, Quebec och USA.

När du åker för att arbeta i dessa länder får du handledning i hur arbetet ska försäkras av Pensionsskyddscentralen, tfn 029 411 2816.

För arbete i Schweiz gäller samma bestämmelser som för arbete inom EU och EES.

Företagare i länder utan avtal

Om du ska arbeta som företagare i ett land utanför EU och EES med vilket Finland inte har någon överenskommelse om social trygghet (t.ex. Ryssland ) kan du hålla din FöPL-försäkring i kraft endast om

  • din utlandsvistelse blir kortare än ett år
  • du anses bo i Finland, trots den tillfälliga vistelsen utomlands.

Kontakta oss innan du åker utomlands och berätta att du ska flytta för att arbeta i ett land utan överenskommelse om social trygghet.

Om du redan när du flyttar vet att din vistelse varar längre än ett år måste du avsluta din FöPL-försäkring och sköta dina socialskyddsavgifter i det land där du arbetar.

Fast FöPL kostar lika mycket är det inte sak samma var du skaffar den. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice. Välkommen som kund hos oss!