Betalning av försäkringsavgifter

Du kan betala FöPL-avgiften för hela året på en gång eller komma överens om antalet rater med oss.

Försäkringsavgiften är minst då du betalar avgiften för hela året i januari.

Minst hälften av raterna måste betalas före augusti. Avgifterna förfaller den 20:e  i de överenskomna betalningsmånaderna.

Valet av betalningsrater påverkar FöPL-avgiftens belopp

FöPL-avgifterna har en teoretisk förfallodag i mitten av premieperioden som fastställs på samma sätt för alla. Avgifterna kan dock betalas under hela året och raterna förräntas därför med beräkningsränta från den teoretiska till den faktiska förfallodagen.

Ju tidigare försäkringsavgiften betalas, desto större blir räntegottgörelsen.

FöPL-försäkringsavgiften är till beloppet lägst om kalenderårets hela försäkringsavgift betalas i en rat i januari.

Om FöPL-avgiften försenas

FöPL-försäkringsavgifterna ska betalas senast på den avtalade förfallodagen. På avgifter som betalas efter förfallodagen tillkommer en dröjsmålsränta.

Dröjsmålsräntan justeras halvårsvis. Du kan kontrollera den gällande dröjsmålsräntan här

Effektivitet genom nätfakturering

I stället för en traditionell pappersfaktura kan du välja en behändig nätfaktura. Fakturering över nätet går snabbt och tryggt och lämpar sig för företag av alla storlekar.

För att kunna övergå till nätfakturering förutsätts att du kommit överens med din bank eller nätfakturaoperatör om mottagning av nätfakturor samt om hur fakturorna ska skickas.

Närfakturorna kan skickas antingen till ditt fakturahanteringsprogram eller som e-fakturor till din nätbank. Vi förmedlar nätfakturorna via Nordea i Finvoice-format.

Övergå till nätfakturering.

FöPL-avgifterna kan justeras enligt din ekonomi

Under goda år kan du under vissa förutsättningar förbättra din pension genom att betala in en tillskottsavgift till din FöPL-försäkring. Du behöver inte ändra din FöPL-arbetsinkomst. Tillskottsavgifterna är avdragsgilla i beskattningen på samma sätt som övriga FöPL-avgifter.

Tillskottsavgiften påverkar inte de förmåner som FPA betalar, till exempel sjukdagpenningen eller moderskaps- och föräldrapenningen. Även rätten till arbetslöshetsersättning grundar sig på företagarens fastställda arbetsinkomst. 

När din ekonomi är mer ansträngd kan du under vissa förutsättningar tillfälligt betala en något lägre avgift.

Den nedsatta avgiften minskar pensionen. Din avgift kan inte nedsättas om du får rabatt för nya företagare eller om du har obetalda FöPL-avgifter.

Du kan anmäla om att du vill höja eller minska avgiften på den FöPL-ändringsblankett som finns nere på sidan. Skicka in blanketten under det kalenderår som justeringen gäller.

Läs också vår broschyr nedan.

Fast FöPL kostar lika mycket är det inte sak samma var du skaffar den. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice. Välkommen som kund hos oss!