Rabatt för nya företagare

Företagare som för första gången inleder FöPL-försäkrad verksamhet får sin FöPL-avgift nedsatt med 22 procent under de första 48 månaderna, dvs. i fyra år.

År 2020 är avgiftsprocenten för nya företagare

  • 18,798 procent av FöPL-arbetsinkomsten för personer under 53 år
  • 19,968 procent av FöPL-arbetsinkomsten för personer mellan 53-62 år
  • 18,798 procent av FöPL-arbetsinkomsten för personer som fyllt 63 år.

Vi räknar automatiskt ut rabatten för nya företagare och du behöver alltså inte särskilt ansöka om den. Du får en uppskattning av din FöPL-försäkringsavgift genom att använda vår FöPL-räknare.

Om din första period som FöPL-företagare är kortare än fyra år kan du utnyttja den återstående rabatterade tiden senare.

Rabatt beviljas dock för högst två perioder av företagarverksamhet även om de sammanlagt varat mindre än fyra år. Det saknar betydelse hur lång tid som förflutit mellan företagarperioderna.

Dra maximal nytta av rabatten – håll arbetsinkomsten på rätt nivå

Nedsättningen av avgiften för nya företagare påverkar inte pensionens eller dagpenningarnas storlek. De fastställs enligt din FöPL-arbetsinkomst. Det lönar sig därför att se till att arbetsinkomsten inte sätts för lågt!

Fast FöPL kostar lika mycket är det inte sak samma var du skaffar den. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice. Välkommen som kund hos oss!