Teckna FöPL-försäkring

Att välja rätt försäkringspartner är viktigt. Hos oss får du personlig betjäning. Vi visar ett genuint intresse för våra kunders specialbehov – för att vi bryr oss. På riktigt.

Du kan teckna en ny FöPL-försäkring eller överföra en existerande FöPL-försäkring till oss lätt över webben. Fyll bara i vår blankett.

Teckna ny FöPL-försäkring

Fyll i en FöPL-försäkringsansökan över webben.

Du kan också ladda ner en FöPL-försäkringsansökan som PDF-fil och posta ansökan portofritt till oss.

Överför din nuvarande FöPL-försäkring till Veritas

Fyll i en FöPL-överflyttningsansökan över webben.

Då sägs försäkringen automatiskt upp i ditt gamla försäkringsbolag. I Veritas träder FöPL-försäkringen i kraft antingen 1.3, 1.7, 1.10 eller 1.1, allt beroende på när du sänt in din ansökan.

Du kan också ladda ner en FöPL-överflyttningsansökan som PDF-fil och posta ansökan portofritt till oss.

Se också vår ArPL-försäkring för de anställda.