Företagare, du förtjänar det bästa!

Har du tänkt hur viktig du är? Du är tryggheten för dina nära, grundpelaren för ditt företag, ryggraden för hela landet.

Du om någon förtjänar att vara viktig också för ditt arbetspensionsbolag. Att ha en egen ArPL- och FöPL-rådgivare som är insatt i din situation. Att få rask service som är anpassad efter just ditt företags behov.

Allt det här är naturligtvis inte bara önskvärt för att det är trevligt. När allt kommer omkring handlar det om att om du väljer rätt pensionsbolag blir din vardag smidigare och du får mer tid för ditt företag och din familj.

Med testet nedan kan du enkelt kolla om du får den arbetspensionsservice som du är värd.
 

Yrittäjä, ansaitset parasta!

Testa om du kunde dra mer nytta av dina ArPL- och FöPL-premier. Svaret får du på ett par sekunder.

Jag känner mig som en viktig kund hos mitt nuvarande arbetspensionsbolag.
Jag vet vem som svarar när jag ringer mitt arbetspensionsbolag.
Mitt ArPL- och FöPL-skydd är kollat och jag vet att det ligger på rätt nivå.