Företagarens pension

Företagarens pension

Som företagare kan du gå i pension på samma villkor som arbetstagare.

Närmare information om olika pensionsslag, ansökning av pension, yrkesinriktad rehabilitering och pensionsskyddet finns under sidan Privatpersoner. Ta en titt!

Företagarverksamhet och pension

Du vill kanske fortsätta som företagare också efter att du börjar få pension. Och det finns inget som hindrar dig att göra så.

Under sidan Arbete vid sidan av pension kan du läsa mer om inkomstgränser och hur man tjänar in ny pension.

Pensionsbelopp

Som företagare sköter du ditt pensionsskydd själv. Det betyder att du kan själv påverka hur mycket pension du tjänar in.

Din pension påverkas av

 • Intjäningsprocenten för pensionen
  • Du tjänar in pension med en viss procent av din årliga FöPL-arbetsinkomst efter att du fyllt 18 år.
 • FöPL-arbetsinkomst
  • Ju större arbetsinkomst, desto större blir din pension.
  • Pensionsbeloppet påverkas av hela den tid under vilken din FöPL-försäkring varit i kraft. Se till att arbetsinkomsten ligger på rätt nivå genast från början.
 • De betalda FöPL-avgifterna
  • Om du försummar att betala försäkringsavgifter och avgifterna föråldras, minskar pensionen.

Läs mer om intjänande av pension.

Om du är nyfiken kan du genast beräkna din uppskattade ålderspension. Testa företagarens pensionsräknare!

Vanliga frågor: Företagarens pension

Kan en företagare gå i partiell förtida ålderspension?

När företagaren fyller 61 år, gör den partiella förtida ålderspensionen det möjligt att lyfta en del av den intjänade arbetspensionen innan den egentliga ålderspensionen tas ut. Den partiella ålderspensionen är antingen 25 eller 50 procent av den pension som intjänats in fram till slutet av föregående året.

Det finns inga krav eller begränsningar för företagarverksamhet under partiell ålderspension. För att ha rätt till pensionen behövs alltså inte minskas på arbete eller förvärvsinkomster. Man måste inte heller arbeta för att få pension.

Om man tar ut partiell ålderspension innan lägsta ålderspensionsålder nåtts, justeras den andel av pen­sionen man lyfter med en förtidsminskning. Till beloppet är minskningen 0,4 procent för varje tidigarelagd månad fram till att den lägsta pensionsåldern nås. Avdraget är bestående.

Om man tar ut pensionen först efter lägsta pensionsåldern, höjs ditt pensionsbelopp. Uppskovshöjningen är 0,4 procent för varje uppskjuten månad.

Läs mer om partiell förtida ålderspension

Påverkar obetalda avgifter nivån av den framtida pensionen?

Arbetspensionsavgifterna måste betalas in inom fem år från början av året efter det år då avgifterna påfördes. Annars preskriberas försäkringsavgiften.

Preskriberade arbetspensionsavgifter tas i beaktande när den totala arbetsinkomsten beräknas för pensionen.

Årets arbetsinkomst minskas i samma förhållande som försäkringsavgifter blivit obetalda.

Om något års FöPL-avgifter är helt och hållet obetalda kommer årets arbetsinkoms att beräknas som 0 €.

Tjänar företagare och anställda in lika mycket pension?

FöPL och ArPL berättigar till lika mycket pension.

Från och med 1.1.2017 tjänar företagare och anställda in pension enligt följande:

 • Personer under 53 år tjänar in 1,5 % av FöPL-arbetsinkomsten per år
 • Personer i åldern 53–62 år tjänar in 1,7 % per år
 • Personer i åldern 63–67 år tjänar in 1,5 % per år.
 • 1,5 % per år som företagare/arbetstagare vid sidan om pension.

Gör en pensionsprognos med företagarens pensionsräknare.

Fast FöPL kostar lika mycket är det inte sak samma var du skaffar den. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice. Välkommen som kund hos oss!