Hur bestäms företagarens FöPL-arbetsinkomst?

Med företagarens arbetsinkomst avses den lön som skäligen skulle betalas om en person med motsvarande kompetens skulle anställas för att utföra företagarens arbete.

Pensionsskyddscentralen har utfärdat anvisningar om hur företagarens inkomst ska fastställas i olika branscher.

Utöver de branschspecifika instruktionerna uppmärksammas även t.ex. företagets omsättning, antalet verksamma månader per år, arbetstimmar per vecka och det huruvida företagandet är en huvudsyssla eller inte.

När du vill hitta den rätta FöPL-arbetsinkomsten för dig lönar det sig att använda vår FöPL-räknare som hjälp.

Läs alla frågor om:
Fast FöPL kostar lika mycket är det inte sak samma var du skaffar den. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice. Välkommen som kund hos oss!