Varför höjs FöPL-arbetsinkomsten automatiskt varje år?

FöPL-arbetsinkomsten justeras varje år med en lönekoefficient som är fastställd av Social- och hälsovårdsministeriet.

Syftet är att säkra arbetsinkomstens faktiska värde även i framtiden.

I lönekoefficienten väger förändringen i lönerna 80 procent och förändringen i priserna 20 procent.

Läs alla frågor om:
Fast FöPL kostar lika mycket är det inte sak samma var du skaffar den. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice. Välkommen som kund hos oss!