FöPL-försäkringsavgifterna

Är det någon skillnad om man betalar FöPL-aviften i en eller 12 rater per år?

På grund av förräntningen av försäkringsavgifter är det förmånligast att betala FöPL-avgiften i en rat i januari.

Försäkringsavgiften förräntas med en beräkningsränta från mitten av betalningsperioden till förfallodagen.

Om man vill dela upp försäkringsavgifterna i flera rater per år, kommer räntan att bli aningen högre.

Får skatteförvaltningen information om FöPL-försäkringsavgifter direkt av Veritas?

Vi meddelar inte skattemyndigheterna om betalda försäkringsavgifter.

I vissa fall meddelar vi om försäkringsavgifter som återbetalats till den försäkrade.

FöPL-arbetsinkomsterna meddelar vi däremot automatiskt till skattemyndigheten. Arbetsinkomsten meddelas som årsinkomst. Om arbetsinkomsten har ändrats under året, är årsinkomsten ett enligt försäkringsperiodernas längd vägt medeltal.

Samma gäller i en situation då en försäkring har börjat eller upphört under årets lopp.

Jag behöver ett intyg över att jag har en pensionsförsäkring ikraft. Varifrån får jag det?

Ett intyg över att du har en företagspensionsförsäkring  får du behändigast genom att skriva ut det i vår VerNet-webbtjänst.
 
Du kan logga in på webbtjänsten uppe till höger på sidan. Om du inte har använt VerNet tidigare, kan du lätt ta i bruk tjänsten genom att ingå ett webbtjänstavtal med oss.
 

Du kan också beställa intyget hos vår företagstjänst fopl@veritas.fi eller per telefon på numret 010 195 612. Betalningsintyget är gratis för dig.

Kan jag få mina fakturor som nätfaktura?

Veritas kunder kan få sina fakturor som nätfaktura.

Du kan försnabba hanteringen av fakturor och spara kostnader genom att ta i bruk nätfaktureringen. Även arkiveringen blir effektivare och misstagen blir färre. Nätfakturering är helt tryggt och passar för företag i alla storlekar.

Nätfakturering är enkelt att ta i bruk och förutsätter inte att ditt företag använder ett elektroniskt fakturahanteringsprogram.

Du kan själv välja om du vill ha fakturorna skickade till fakturahanteringsprogrammet eller direkt till din nätbank som e-fakturor.

Nordea förmedlar våra nätfakturor vidare till kunden.

Du kan meddela oss de nödvändiga uppgifterna med blanketten.

Kan man dra av FöPL-avgifterna i beskattningen?

Avgifterna kan i sin helhet avdras i betalarens beskattning; antingen i företagets beskattning eller i företagarens personliga beskattning, beroende på vem som betalat avgifterna.

Om avgifterna avdras i den personliga beskattningen, kan företagaren komma överens med sin make/maka om ifall FöPL-avgifterna avdras i den egna eller makens/makans beskattning.

Kan man själv välja betalningsdagen?

Förfallodagen kan inte ändras.

Försäkringsavgiften förfaller till betalning den 20 i den överenskomna månaden. Detta baserar sig på försäkringsvillkor som fastställts av social- och hälsovårdsministeriet.

Alla försäkringsbolag följer samma försäkringsvillkor.

När förfallodagen är en helgdag flyttas förfallodagen till följande vardag.

Uppstår det tilläggskostnader om man tecknar FöPL-försäkringen retroaktivt?

Om försäkringen tecknas senare än inom sex månader från det att företagarverksamheten som lyder under FöPL har inletts, ska företagaren utöver de vanliga försäkringsavgifterna betala en försummelseförhöjning på 10 procent för försäkringsavgifterna under försummelsetiden.

FöPL-försäkringen kan tecknas retroaktivt för innevarande året och de tre föregående kalenderåren.

Vad är en flexibel FöPL-avgift?

Under ekonomiskt goda år kan företagaren under vissa förutsättningar betala in 10–100 procent mera pensionsavgifter utan att ändra på sin arbetsinkomst.

På motsvarande sätt kan företagaren under stramare tider justera sina betalningar neråt, dvs. betala 10–20 procent mindre pensionsavgifter åt sig själv.

Eftersom arbetsinkomsten inte ändras, påverkar den flexibla avgiften inte det övriga socialskyddet.

Läs mera om flexibla avgifter här.

Vad händer om FöPL-avgifter blir obetalda?

Arbetspensionsavgifterna måste betalas in inom fem år från början av det år som följer efter att avgifterna påfördes. Annars preskriberas försäkringsavgiften.

Preskriberade arbetspensionsavgifter tas i beaktande när den totala arbetsinkomsten beräknas för pensionen. Årets arbetsinkomst minskas i samma förhållande som försäkringsavgifter blivit obetalda.

Om något års FöPL-avgifter är helt och hållet obetalda kommer årets arbetsinkomst att beräknas som 0 €.

Vem betalar FöPL-avgifterna, företagaren eller företaget?

Företagaren kan själv välja vem som betalar avgifterna.

Avgifterna kan i sin helhet avdras i beskattningen; antingen i företagets beskattning eller i företagarens personliga beskattning, beroende på vem som betalat avgifterna.

Om avgifterna avdras i den personliga beskattningen, kan företagaren komma överens med sin make/maka om ifall FöPL-avgifterna avdras i den egna eller makens/makans beskattning.

Fast FöPL kostar lika mycket är det inte sak samma var du skaffar den. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice. Välkommen som kund hos oss!