Får skatteförvaltningen information om FöPL-försäkringsavgifter direkt av Veritas?

Vi meddelar inte skattemyndigheterna om betalda försäkringsavgifter.

I vissa fall meddelar vi om försäkringsavgifter som återbetalats till den försäkrade.

FöPL-arbetsinkomsterna meddelar vi däremot automatiskt till skattemyndigheten. Arbetsinkomsten meddelas som årsinkomst. Om arbetsinkomsten har ändrats under året, är årsinkomsten ett enligt försäkringsperiodernas längd vägt medeltal.

Samma gäller i en situation då en försäkring har börjat eller upphört under årets lopp.

Läs alla frågor om:
Fast FöPL kostar lika mycket är det inte sak samma var du skaffar den. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice. Välkommen som kund hos oss!