Kan man själv välja betalningsdagen?

Förfallodagen kan inte ändras.

Försäkringsavgiften förfaller till betalning den 20 i den överenskomna månaden. Detta baserar sig på försäkringsvillkor som fastställts av social- och hälsovårdsministeriet.

Alla försäkringsbolag följer samma försäkringsvillkor.

När förfallodagen är en helgdag flyttas förfallodagen till följande vardag.

Läs alla frågor om:
Fast FöPL kostar lika mycket är det inte sak samma var du skaffar den. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice. Välkommen som kund hos oss!