Uppstår det tilläggskostnader om man tecknar FöPL-försäkringen retroaktivt?

Om försäkringen tecknas senare än inom sex månader från det att företagarverksamheten som lyder under FöPL har inletts, kan företagaren bli påförd en försummelseavgift på 10 procent för försäkringsavgifterna under försummelsetiden. 

FöPL-försäkringen kan tecknas retroaktivt för innevarande året och de tre föregående kalenderåren.

Läs alla frågor om:
Fast FöPL kostar lika mycket är det inte sak samma var du skaffar den. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice. Välkommen som kund hos oss!