Vad händer om FöPL-avgifter blir obetalda?

Arbetspensionsavgifterna måste betalas in inom fem år från början av det år som följer efter att avgifterna påfördes. Annars preskriberas försäkringsavgiften.

Preskriberade arbetspensionsavgifter tas i beaktande när den totala arbetsinkomsten beräknas för pensionen. Årets arbetsinkomst minskas i samma förhållande som försäkringsavgifter blivit obetalda.

Om något års FöPL-avgifter är helt och hållet obetalda kommer årets arbetsinkomst att beräknas som 0 €.

Läs alla frågor om:
Fast FöPL kostar lika mycket är det inte sak samma var du skaffar den. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice. Välkommen som kund hos oss!