Hur och när kan man avsluta en FöPL-försäkring?

Försäkringen avslutas dagen då företagsverksamheten upphör eller arbetsinsatsen blir så liten att den understiger minimigränsen.

Företagaren måste meddela om avslutandet skriftligt som innehåller verksamhetens slutdatum.

Fast FöPL kostar lika mycket är det inte sak samma var du skaffar den. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice. Välkommen som kund hos oss!