Kan man hålla FöPL-försäkringen i kraft även om man är sjukledig?

FöPL-försäkringen förutsätter företagarens arbetsinsats. Om du inte fungerar som företagare under en längre sjukledighetsperiod, kan försäkringen avslutas.

Om det handlar om en kort sjukledighet, ska försäkringen dock hållas i kraft. Det lönar sig att kontakta oss innan du fattar beslutet om avslutande av försäkringen på grund av sjukledighet.

Du kan få sjukdagpenning från FPA om du är arbetsoförmogen på grund av sjukdom. Sjukdagpenningen betalas först efter en självrisktid.

Mer information om ansökningar och sjukdagspenningsbelopp hittar du på FPAs webbplats. 

Fast FöPL kostar lika mycket är det inte sak samma var du skaffar den. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice. Välkommen som kund hos oss!