Måste FöPL-försäkringen vara i kraft under moderskapsledigheten?

FöPL-försäkringen grundar sig på företagarens arbetsinsats och om företagaren inte jobbar under sin moderskapsledighet, är hon inte FöPL-försäkringsskyldig.

Även om företagaren skulle minska på jobbandet under moderskapsledigheten, men arbetsinsatsen är ändå över den lagstadgade minimigränsen, måste FöPL-försäkringen fortfarande vara i kraft. Arbetsinkomsten kan då ändras så att den bättre motsvarar den minskade arbetsinsatsen.

Fast FöPL kostar lika mycket är det inte sak samma var du skaffar den. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice. Välkommen som kund hos oss!