Företagarens övriga försäkringar

Varför räcker inte en frivillig pensionsförsäkring som företagarens skydd?

FöPL-försäkringen ger skydd redan under tiden då man fungerar som företagare (t.ex. vad gäller sjukdagpenning eller föräldrapenning). FöPL-försäkringen tryggar även pensionen för resten av livet.

De frivilliga pensionerna utbetalas endast under en bestämd tidsperiod. På basen av FöPL-försäkringen kan man få pension i olika situationer; invalid-, familje-, deltids- eller ålderspension.

Fast FöPL kostar lika mycket är det inte sak samma var du skaffar den. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice. Välkommen som kund hos oss!