Är arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen obligatorisk för en FöPL-företagare?

I regel är försäkring för olycksfall i arbete och om yrkessjukdomar frivillig för en FöPL-pliktig företagare. Se närmare uppgifter på www.tvl.fi.

FöPL-arbetsinkomsten i din pensionsförsäkring används som årsarbetsinkomst i frivillig olycksfallsförsäkring för företagare. 

Läs alla frågor om:
Fast FöPL kostar lika mycket är det inte sak samma var du skaffar den. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice. Välkommen som kund hos oss!