Kan en företagare gå i partiell förtida ålderspension?

När företagaren fyller 61 år, gör den partiella förtida ålderspensionen det möjligt att lyfta en del av den intjänade arbetspensionen innan den egentliga ålderspensionen tas ut. Den partiella ålderspensionen är antingen 25 eller 50 procent av den pension som intjänats in fram till slutet av föregående året.

Det finns inga krav eller begränsningar för företagarverksamhet under partiell ålderspension. För att ha rätt till pensionen behövs alltså inte minskas på arbete eller förvärvsinkomster. Man måste inte heller arbeta för att få pension.

Om man tar ut partiell ålderspension innan lägsta ålderspensionsålder nåtts, justeras den andel av pen­sionen man lyfter med en förtidsminskning. Till beloppet är minskningen 0,4 procent för varje tidigarelagd månad fram till att den lägsta pensionsåldern nås. Avdraget är bestående.

Om man tar ut pensionen först efter lägsta pensionsåldern, höjs ditt pensionsbelopp. Uppskovshöjningen är 0,4 procent för varje uppskjuten månad.

Läs mer om partiell förtida ålderspension

Läs alla frågor om:
Fast FöPL kostar lika mycket är det inte sak samma var du skaffar den. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice. Välkommen som kund hos oss!