Vad händer med FöPL-försäkringen om företagaren åker utomlands för att jobba?

Utgångspunkten är att en företagare som arbetar utomlands försäkras enligt det landets regler där arbetet utförs.

En företagare kan utöva tillfällig företagsverksamhet utomlands och hålla FöPL-försäkringen i kraft. Om företagaren arbetar tillfälligt i ett EU-land kan han/hon få ett intyg av Pensionsskyddscentralen, där det intygas att företagaren omfattas av det finska socialskyddet i två år, eller i undantagsfall i fem år framåt.

Om företagaren åker till ett land som inte har ett avtal med Finland (t.ex. Ryssland), kan FöPL hållas i kraft endast om utlandsarbetet varar i max ett år och företagaren anses bo i Finland, trots den tillfälliga vistelsen utomlands. 

Läs mera om hur utlandsarbete försäkras.

 

Fast FöPL kostar lika mycket är det inte sak samma var du skaffar den. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice. Välkommen som kund hos oss!