Jag vill skriva ut ett betalningsintyg från VerNet-webbtjänsten, men det öppnas inte. Varför det?

Om du inte kan öppna betalningsintyget (i pdf-format), lönar det sig att kolla webbläsarens inställningar så att pop-up-fönstren är tillåtna. Om pop-up-fönstren är blockerade kan betalningsintyget inte öppnas.

Läs alla frågor om:
Fast FöPL kostar lika mycket är det inte sak samma var du skaffar den. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice. Välkommen som kund hos oss!