Hur försäkrar man företagarens make/maka som arbetar vid företaget?

Maken/makan till en självständig yrkesutövare som arbetar vid företaget är FöPL-försäkringsskyldig.

Enligt FöPL försäkras även en bolagsman i ett öppet bolag, en ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag samt en delägare i ledande ställning i ett aktiebolag, om han/hon ensam äger över 30 procent eller tillsammans med sina familjemedlemmar över 50 procent av företagets aktier eller röster.

Med makar avses gifta par, sambor som bor i samma hushåll oavsett kön samt parter i ett registrerat partnerskap. 

Läs alla frågor om:
Fast FöPL kostar lika mycket är det inte sak samma var du skaffar den. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice. Välkommen som kund hos oss!