Hur kan jag flytta min FöPL-försäkring till Veritas?

FöPL-försäkringen kan sägas upp den sista mars, juni, september eller december.

Försäkringen överflyttas till Veritas tre månader efter uppsägningen. Till exempel en försäkring som sagts upp den 30.6. träder i kraft på Veritas den 1.10.

Den gamla försäkringen sägs upp genom att göra överflyttningsansökan till Veritas. För att kunna flytta över försäkringen, måste den ha varit i kraft i minst ett år i det tidigare försäkringsbolaget.

När vi fått överflyttningsansökan till Veritas, sköter vi uppsägningen av gamla försäkringen med det tidigare bolaget.

Här hittar du den elektroniska FöPL-överflyttningsansökan.

Läs alla frågor om:
Fast FöPL kostar lika mycket är det inte sak samma var du skaffar den. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice. Välkommen som kund hos oss!