I vilken ålder är en företagare försäkringsskyldig enligt FöPL?

FöPL-försäkringen gäller alla företagare över 18 år.

Försäkringsskyldigheten träder i kraft från ingången av månaden som följer den månad då man fyller 18 år, och fortgår tills den övre åldern för försäkringsskyldigheten uppnås:

  • 1957 och tidigare födda: 68 år
  • 1958-1961 födda: 69 år
  • 1962 och senare födda: 70 år.
Läs alla frågor om:
Fast FöPL kostar lika mycket är det inte sak samma var du skaffar den. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice. Välkommen som kund hos oss!