Inom vilken tid ska en FöPL-försäkring tecknas?

FöPL-försäkringen ska tecknas inom sex månader från det att verksamheten har inletts. 

Om försäkringen tecknas senare än inom sex månader, ska företagaren utöver de vanliga försäkringsavgifterna betala en försummelseförhöjning på 10 procent för försäkringsavgifterna under försummelsetiden. 

Läs alla frågor om:
Fast FöPL kostar lika mycket är det inte sak samma var du skaffar den. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice. Välkommen som kund hos oss!