Kan FöPL-försäkringen tecknas retroaktivt?

FöPL-försäkringen kan tecknas retroaktivt för innevarande året och de tre föregående kalenderåren.

Om försäkringen tecknas senare än inom sex månader från det att företagarverksamheten har inletts, ska företagaren utöver de vanliga försäkringsavgifterna betala en försummelseförhöjning på 10 procent för försäkringsavgifterna under försummelsetiden.

Läs alla frågor om:
Fast FöPL kostar lika mycket är det inte sak samma var du skaffar den. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice. Välkommen som kund hos oss!