Måste FöPL tecknas även om företagaren inte lyfter lön?

Företagarens plikt att teckna en FöPL-försäkring beror inte på det om företagaren lyfter lön i företaget eller inte.

Ifall de andra villkoren för FöPL-försäkringen uppfylls och företagaren arbetar i sitt företag minst värt minimiarbetsinsatsen måste han/hon försäkra sig själv även om ingen lön skulle lyftas för arbetet.

Läs alla frågor om:
Fast FöPL kostar lika mycket är det inte sak samma var du skaffar den. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice. Välkommen som kund hos oss!