Måste man teckna en FöPL-försäkring om man är i ett arbetsförhållande eller har en LFöPL-försäkring i kraft?

Även om företagaren är i ett arbetsförhållande och företagandet är en bisyssla, måste en FöPL-försäkring tecknas om företagarens arbetsinsats från företagsverksamheten överskrider minimigränsen.

Försäkringarna enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL) och enligt lagen om pension för företagare (FöPL) bestäms i regel utgående från beskattningen. Om företagsverksamheten beskattas som inkomst av lantbruk, ska den försäkras enligt LFöPL, medan företagsverksamhet som beskattas som företagsinkomst ska försäkras enligt FöPL.

Läs alla frågor om:
Fast FöPL kostar lika mycket är det inte sak samma var du skaffar den. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice. Välkommen som kund hos oss!