Måste man teckna en FöPL-försäkring om man är invalid- eller ålderspensionerad?

Vid sidan om invalidpensionen är FöPL-försäkringen obligatorisk om arbetsinsatsen överskrider den lagstadgade minimigränsen för arbetsinkomst.

FöPL-försäkringen är frivillig vid sidan om den lagstadgade ålderspensionen.

Läs alla frågor om:
Fast FöPL kostar lika mycket är det inte sak samma var du skaffar den. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice. Välkommen som kund hos oss!