Vad betyder frivillig FöPL?

FöPL-försäkringen är frivillig om man lyfter ålderspension enligt arbetspensionslagarna.

FöPL-försäkringen är också frivillig om företagaren vill försäkra sig trots att arbetsinkomsten (arbetsinsatsen) ligger under minimigränsen, men de andra förutsättningarna uppfylls.

Med den frivilliga FöPL-försäkringen tjänar man in pension enligt samma regler som med den obligatoriska FöPL-försäkringen.

En frivillig FöPL-försäkring kan inte börja retroaktivt. Försäkringen träder i kraft tidigast på ansökningsdagen. 

Läs alla frågor om:
Fast FöPL kostar lika mycket är det inte sak samma var du skaffar den. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice. Välkommen som kund hos oss!